(032) 253-6413 | Colon St., Cebu City, 6000 Cebu, Philippines [email protected]

National Privacy Commission

August 18, 2021

PSST! Gaano ka-safe ang data mo tuwing ikaw ay online? 🤔

Ngayong August at September, inihahandog muli ng NPC ang Privacy, Safety, Security and Trust (PSST!) Online!

Sabay nating alamin ang mga best practices pagdating sa online learning, social media, instant messaging apps, work from home setup, online shopping; at mga paraan para protektahan ang sarili laban sa hacking at iba pang online threats.

Bukas ang PSST! para sa lahat ng data subjects. Mag-sign up lang gamit ang QR code sa aming post.

Para sa mga katanungan, mag-email sa [email protected] gamit ang subject “[INQUIRY] PSST! Online”. Tara na! 🙂

#PrivacyPH #PSST2021 #PSSTOnline

Related Content

Study at UV with Bukas Now!

Dear UV community,Education is and will always be important. The pandemic may have brought challenges to our dear...