(032) 253-6413 | Colon St., Cebu City, 6000 Cebu, Philippines [email protected]

Guards on for OMICRON : Excerpts from DOH

January 18, 2022
GUARDS ON FOR OMICRON:
Tumataas man ulit ang kaso ng COVID-19 sa bansa, kayang-kaya pa rin natin itong labanan! Narito ang mga dapat itatak sa isip natin para maging ligtas tayo, kaakibat ang ating pinahusay na Updated Guidelines on Quarantine, Isolation, Testing for COVID-19 Response and Case Management for the Omicron Variant. πŸ‘‡
Guards on tayo laban sa COVID-19 at mga variant nito at maging responsable hindi lang para sa kapakanan at kalusugan ng ating sarili, kundi pati na rin para sa ating kapwa! πŸ‘¨β€πŸ‘©β€πŸ‘§β€πŸ‘§
Kasama ng mask, hugas, iwas, airflow, at bakuna, kaya natin β€˜to! 2022 will not be 2020 too! πŸ’ͺ

Related Content

Privacy Awareness Week 2022

Privacy Awareness Week 2022

Calling all our Visayanian data subjects! Join us in celebration of Privacy Awareness Week 2022! Register to this...